Events

Innovasjonspartnerskap – Varsling av skred over vei

08 January
Next event
Smart og bærekraftig logistikkflyt – hvordan kan vi i Norge ta lead

Innovasjonspartnerskap – Varsling av skred over vei

Den 8.januar hadde ITS Norway en to timers markedsdialog med Troms o Finnmark fylkeskommune om Innovasjonpartnerskap – varsling av skred over vei.

Her er opptaket og presentasjonene. Ta kontakt med jenny.simonsen@its-norway.no for mer informasjon

Neste møte er den 27.1 og her er påmeldingslenken og dialognotat

Next event
Smart og bærekraftig logistikkflyt – hvordan kan vi i Norge ta lead