08. June
09. June
Next event EVS35

LambdaRoad – avsluttende seminar

Dette er en invitasjon til et avsluttende seminar i Oslo for Forskningsråds-prosjektet LambdaRoad. Prosjektet har hatt som fokus å undersøke hvilke fremtidige behov man har for kommunikasjon innen vegtransportsektoren, både fra et teknologisk og et organisatorisk perspektiv.

Mer info om prosjektet: https://www.sintef.no/prosjekter/2019/road/