First Lego League 2021

2 minutter
20. oktober 2021

Kunne du tenkt deg å være dommer i verdens største kunnskaps- og teknologikonkurranse? I årets FIRST LEGO League-oppdrag er temaet TRANSPORT, og barn og ungdom skal forske på problemer innen transport og logistikk.

Oppdraget varer i 8 uker, og avsluttes med en regional turnering hvor de presenterer arbeidet sitt for dommere som deg. Som dommer er du en del av en dommergruppe som vurderer presentasjonene og gir dem poeng basert på et dommerskjema. Alle dommere får dommeropplæring, slik at en føler seg forberedt på rollen. Tidligere dommere beskriver opplevelsen som morsom, interessant og rørende, for de får se barn og ungdoms skaperglede og utforskertrang på nært hold. Bli en del av det store nettverket av frivillige dommere i Norge, fra blant annet næringsliv, utdanningssektor og kommune!

Les mer her for å bli dommer:

Les mer her om FIRST LEGO LEAGUE 2021 >>