Arendalsuka 2018 – standardisering i fokus

3 minutter
20. august 2018

Under Arendalsuka 2018 hadde ITS Norway i samarbeide med Standard Norge og Tekna et flott arrangement: Veien til økt mobilitet i framtidens byer.

Her ble det diskutert og debattert standardisering som et virkemiddel for innovasjon og hvor Norge står i dette.  Leder av samtalen var gründer og teknologiskribent Anders Waage Nilsen. Han ledet samtalen med et panel bestående av mange eksperter på internasjonal standardisering og intelligente transportsystemer.  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde mye å bidra med i debatten. Han kom med gode innspill til hvordan vi kan få til felles spilleregler for å skape en robust, kostnadseffektiv infrastruktur som ivaretar brukerbehov og krav til datasikkerhet og personvern.

Selv om utvikling av standarder er kommet veldig langt – er det fremdeles mye som mangler og gap som må lukkes for å optimalisere brukeropplevelsen og dataflyten mellom aktørene i transportsektoren. Det er viktig at Norge forsvarer investeringer som er gjort og prinsippene som er lagt til grunn som basis for videreutvikling og innovasjon.

Det er viktig at myndighetene er med og legger til rette for standardisering. Bare da vil industriens innsats blir målrettet – ikke bare i forhold til egne mål, men for å understøtte samfunnets mål med smarte byer og ny mobilitet.

Etatene må ha mer fokus på standardisering og nasjonal industrialisering og det må bli mulig å få finansiering til standardiseringsarbeid. Vi må ha aktivt støtte nordmenn som deltar i internasjonale standardiseringsgrupper og vi må fortsette ta ledelsen i viktige standardiseringskomiteer. Myndighetene må gi klare mål og retningslinjer for mobilitet i by og vi må oppfordre privat og offentlige aktører til å ta i bruk innovasjonsplattformer – ikke finne opp alt på nytt og på nytt.

Får vi dette til, vil systemer utviklet i en by kunne brukes av alle, både av byer og andre aktører. Systemene vil gi alle samme brukeropplevelse, det vil bli billigere å utvikle og enklere å anskaffe. Utviklingen av tjenester og produkter vil være basert på initiativkraft i åpen konkurranse.

Vi vill fortsette å jobbe for byene og standardisering slik at komplekse systemer fungerer i samspill, og sikre at innbyggere, næringsliv og myndigheter i fellesskap setter standarden.

Vi gleder oss allerede til Arendalsuken 2019!