Forskningsrådets Horisont Europa-kurs: Lump sum proposals and projects in Horizon Europe

Norge gjør det bedre enn noensinne i EUs rammeprogram Horisont Europa. Du har nå mulighet til å skaffe deg oppdatert informasjon og kunnskap fra EU-kommisjonen med Forskningsrådets kommende kurs før sommeren – helt gratis!

Lump sum proposals and projects in Horizon Europe

Lump Sum funding – eller engangsfinansiering brukes i økende grad i Horisont Europa for å gjøre programmet enklere ved å fjerne behovet for å rapportere faktiske kostnader og redusere den økonomiske feilraten. Det er ment å forenkle finansieringsmekanismen mens alle hovedtrekkene i forskningsfinansieringen forblir de samme. Detaljene er imidlertid alltid viktige; forenkling har sin pris, og det er de spesifikke ekstra oppgavene og reglene som alle som søker engangsmidler bør være klar over – både når de skriver forslag og gjennomfører et prosjekt.

Dette dagskurset vil vi gå i detaljene rundt å skrive forslag og administrere prosjekter med et engangsbudsjett. Den består av praktiske presentasjoner og workshops, og vil dekke følgende emner:

  • Hovedtrekkene ved engangsfinansiering.
  • Hvordan definere engangsbeløpet i forslaget ditt – tips for å definere enheter og estimere tilstrekkelig budsjett og ressurser for engangsbudsjettet ditt.
  • Fordeling av oppgaver og planlegging av arbeidspakker i ditt forslag og hvordan det er knyttet til betalingssystemet for engangsprosjekter.
  • Evaluering av forslagene til engangsbeløp – hvordan dine estimerte kostnader og planlagte ressurser vil bli vurdert og scoret.
  • Utarbeidelse av tilskuddsavtale i prosjekter med engangsbeløp – spesifikke artikler i tilskuddsavtalen og tips for å spesifisere funksjoner for engangsbeløp i konsortiumavtalen.
  • Endringer i implementeringen av engangsprosjektet – hvordan endre engangsbevilgningen?
  • Hvordan rapportere ditt engangsbeløpsprosjekt, med en detaljert introduksjon til periodisk rapportering.
  • Hvordan håndtere delvis gjennomførte arbeidspakker og hvordan rapportere avvik i dine engangsprosjekter.
  • Å føre journal – hva du trenger og ikke trenger å holde for gjennomganger, kontroller og revisjoner.
  • Betalingsplan og delbetaling i engangstilskudd.

Kursleder er Europa Media, og kurset holdes på engelsk.

Påmeldingsfrist: 6. juni, klokken 15:00.

Du finner mer informasjon og påmeldingen her!