Arrangementer

ITS dagen 2021

10 mars
Webinar
Neste arrangement
ITS World Congress 2021

ITS dagen 2021

I forkant av generalforsamlingen fyller vi på med faglig inspirasjon fra våre nyeste medlemmer i nettverket.
Autonomi på land og til sjøs, sikkerhet, fremtidens jernbaneinfrastruktur, spisskompetanse på personvern og EØS rett, fylkets rolle som veieiere; dette er bare noe av det du får høre om!

Les mer, meld deg på og la deg inspirere >>

Opptaket og presentasjonene til ITS dagen den 10. mars.

Neste arrangement
ITS World Congress 2021