MaaSeKopp

SINTEF inviterer til en workshop for å kartlegge MaaS-utfordringer.

MaaS krever samarbeid mellom ulike transport- og mobilitetsaktører. Dagens MaaS-løsninger tar i liten grad hensyn til aktørenes behov for inntjening og verdiskaping, og løsningene kan oppleves som lite attraktive og tillitsskapende.


Dersom man skal lykkes med MaaS, så må alle involverte føle at de er tjent med samarbeidet. MaaS er ikke en tradisjonell verdikjede, men mer et verdinettverk hvor aktørene må bidra og få merverdi.

Workshopen skal kartlegge behov, krav og ønsker til et MaaS-samarbeid hvor både private og offentlige aktører deltar. Sentrale spørsmål vi ønsker å få svar på er:

  • Hvilke potensielle merverdier vil et MaaS-samarbeid gi?
  • Hva skal til for at disse merverdiene utløses?
  • Hva er de største barrierene for å realisere merverdiene?

Workshopen blir et online-arrangement:

  • Når: 14. september, 2022 kl 13:00 – 15:00    
  • Relevant for: Potensielle deltakere i et MaaS-samarbeid og andre som er interesserte i MaaS.   

Påmelding:

  • Klikk her for påmelding

Workshopen arrangeres av SINTEF og er en del av PILOT-T-prosjektet “MaaSeKOPP” (Mobility-as-a-Service gjennom offentlig og privat partnerskap) som får støtte av Forskningsrådet.  

Om MaaSeKOPP: Prosjektet skalutvikle teknologi, tjenester og forretningsmodeller som vil legge grunnlaget for å kommersialisere et system for MaaS med ny og innovativ funksjonalitet. Systemet skal gjøre det mulig for små, store, private og offentlige mobilitetsaktører å levere økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig bærekraftig MaaS som en del av sitt tjenestetilbud. Prosjektdeltakere i prosjektet er FourC AS, Skyss, SINTEF, ITS Norway, Unibuss Ekspress og Norgestaxi.

Kontakt: