MTEC & ICMASS 2024 konferansen

International Maritime and Port Technology and Development Conference og International Conference on Maritime Autonomous Surface Ship – hvor industri møter akademia.

Velkommen til felleskonferansen for International Maritime and Port Technology and Development Conference (MTEC) og den 6. internasjonale International Conference on Maritime Autonomous Surface Ship (ICMASS) 2024.

MTEC-konferansen veksler mellom Singapore og Trondheim og arrangeres annethvert år. ICMASS arrangeres årlig av International Network For Autonomous Ships og har forskjellige arenaer. Felleskonferansen er et møtepunkt for industri og akademia og har som mål å presentere relevante vitenskapelige artikler med klare tekniske anvendelser, samt mer anvendelsesorienterte resultater – MTEC og ICMASS samler akademia og industri fra hele verden og viser frem banebrytende forskning og utvikling innen maritim teknologi, autonome skip og havneoperasjoner!

Årets konferansen holdes på Scandic Nidelven i Trondheim 29.-30. oktober 2024. Trondheim, Norges knutepunkt for teknologisk innovasjon, har utnyttet sin rike maritime arv til å posisjonere seg i forkant av maritim innovasjon. Med verdens første testområde for autonome skip har Trondheim fått en ledende posisjon innen autonom skipsteknologi gjennom samarbeid mellom maritime interessenter.

Call for Abstracts

Det tas imot abstracts om disse hovedemnene:

  • Grønn skipsfart og havner.
  • Smarte og autonome skips- og havneoperasjoner.
  • Maritim sikkerhet.
  • Maritim digitalisering, tilkobling og cybersikkerhet.

Se utlysningen for abstract her.

Frist for innlevering: 23. februar 2024.

Oppdatert frist for innlevering: 6. mars klokken 12:00.

Viktige datoer:

  • Frist for innlevering av abstrakt: 23. februar 2024 6. mars klokken 12:00.
  • Frist for innlevering av paper: 23. mai 2024.
  • Tidlig registering: 15. august 2024.
  • MTEC/ICMASS 2024 konferanse: 29.–30. oktober 2024.

Konferansen arrangeres av SINTEF Ocean, NTNU og NFAS i Norge, i samarbeid med MPA, SMI, TCOMS i Singapore. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge støtter konferansen.

Les mer om MTEC & ICMASS 2024 konferansen og Call for Abstracts her!