29. september
29. september
Webinar
Neste arrangement ITS World Congress 2021

Nullutslipp fra tungtransporten – er det en «gullgruve» for norsk leverandørindustri?

På vegne av prosjektpartnerne ønsker vi velkommen til et nytt åpent webinar onsdagen den 29. september om avkarbonisering av nyttetransporten.

Temaet for denne samlingen er forretningsmulighetene som sannsynlig vil oppstå og som norsk næringsliv bør gripe.

Gitt at elektrifisering av tungtransporten kommer uansett; hvordan kan norske næringslivsaktører utnytte mulighetsrommet?

Påmelding her >>

Agenda 29. september kl. 09.00-11.00.

Kl. 09.00  Velkommen og kort presentasjon av prosjektet – Inge Michael Bilet, Forretningsutvikler i Smart Innovation Norway

Kl. 09.10  Vi leverer fremtidenes energistasjoner! – Jan Erik Ødegård, prosjektleder – Greenstat/Greenstation AS

Kl. 09.40  Hvorfor åpne standarder og charge point management systemer er nøkkelen for suksess i elektrifiseringen av tung transport – Åsmund Møll Frengstad, CCO/Kommersiell direktør

Kl. 10.10  Forretningsmuligheter i en presset infrastruktur – Stig Ødegård Ottesen, Section Head National Research, Smart Innovation Norway

Kl. 10.40  Plenumsdiskusjon og innspill til det videre arbeidet.

Kl. 11.00  Avslutning