Selvstyrt luftfart kommer – nå bygges «luftens motorveier»

Urban Air Mobility – UAM er definert som transport i tilordnede og godkjente luftkorridorer. UAM-løsninger skal avlaste det vegbaserte transportsystemet ved å tilby integrert, trygg og klimanøytral transport både i byområder og i regioner.

Les mer på Tekna sine sider: https://www.tekna.no/kurs/selvstyrt-luftfart–kommer–na-bygges-luftens-motorveier-41264/

Opptakt fra ITS Norway fagwebinar om UAM den 11. februar