SIITS konferansen!

Muligheter og utfordringer i fremtidens intelligente transportsystem

Finnes det trusler mot fremtidens transportinfrastruktur i Norge? 

Klarer vi å ta i bruk ny digital og intelligent teknologi for å få en mer sikker, sømløs og grønn transportsektor? 

Oppstår det nye utfordringer, sårbarheter og risiko som vi ikke har forutsett eller kjenner fra før? 

  • Og hva kan vi gjøre med det?