Etablering av nasjonalt testområde for ny teknologi og autonome fartøy

2 minutter
10. august 2021

Tirsdag den 10. august ble den nye nasjonale testområdet etablert på Haugalandet. ITS Norway er en av de 19 samarbeidspartnere.

Sjøområdet Sletta, Smedasundet og Karmsundet blir Norges nye testområde for fjernstyrte teknologier og autonome fartøy.

Tidligere på dagen signerte de 19 partnerne som står bak etableringen, avtalen som kan løfte frem nye teknologier til havs.
Det er Sjøfartsdirektoratet og Kystverket som formelt har godkjent etableringen av det nye området. Begge er nasjonale institusjoner med tilholdssted i Haugesund. De ser frem til å følge opp resultatene som skal komme fra testaktivitetene.

Maritime CleanTech har ledet arbeidet med å få på plass det nye testområdet.

19 involverte partnere i det sterke offentlig-private samarbeidsinitiativet. Bilde Terje Rudi.

De 19 involverte partnere i det sterke offentlig-private samarbeidsinitiativet er: Haugesund Kommune, Karmøy Kommune, Karmsund Havn, Kopervik Havn, Høgskulen på Vestlandet, NORCE, Deep Ocean, Massterly, Zeabuz, Marine Energy Test Centre, Simsea Real Operations, Reach Subsea, SEAM, Brødrene Aa, Kolumbus, ITS Norway, Haugesund brannvesen, Sustainable Energy katapultsenter og NCE Maritime CleanTech.