Generalforsamling ITS Norway 2019

2 minutter
11. mars 2019

Velkommen til medlemsseminar samt generalforsamling 13 mars 2019 på Radisson Blu Hotel Nydalen.

Medlemsseminaret begynner kl. 1600 Se programmet her: ITS Norway_Medlemsseminar 2019

INNKALLING GENERALFORSAMLING FOR FORENINGEN ITS NORGE 13. MARS 2019
Generalforsamlingen avholdes på̊ Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo kl. 18:30

Dagsorden

 • 1. Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter
 • 2. Valg av møteleder, protokollfører og personer til signering av protokoll
 • 3. Godkjenning av dagsorden
 • 4. Årsberetning og rapport – inkludert økonomisk status     a. Vedlagt innkalling
 • 5. Regnskap med revisors beretning     a. Årsregnskap vedlagt innkalling
 • 6. Forslag til vedtektsendringer     a. Ingen endring er foreslått
 • 7. Medlemsavgifter     a. Ingen endring er foreslått
 • 8. Arbeidsprogram for kommende styreperiode     a. Fremlegges i møte.
 • 9. Behandling av innkomne forslag     a. Ingen saker er innmeldt
 • 10. Valg av valgkomité     a. Styrets innstilling er vedlagt
 • 11. Valg av styre og revisor     a. Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkalling

NB: Generalforsamlingen må være beslutningsdyktig. Det er derfor viktig at alle betalende
medlemsvirksomheter møter med en representant. Om dette ikke lar seg gjøre bør det
sendes inn skjema med fullmakt gitt til en annen virksomhet som vil være tilstede, eller til
administrasjonen i ITS Norway.