ITS Konferansen – Beyond pilots – Innvovasjon og hva så?

3 minutter
23. oktober 2020

ITS Norway arrangerer sin årlige nasjonale ITS Konferanse den 8. desember 2020 i Oslo. På grunn av Covid-19 avlyste vi konferansen den 12. mars.

I løpet av de 10 siste årene har transportsektoren vært igjennom en enorm utvikling. Nye mobilitetsløsninger, elektrifisering og e-handel har endret våre reisevaner ved hjelp av ny teknologi som IoT, sensorer, AI og sanntidsbehandling av store datamengder.

Teknologi gjør det enkelt å introdusere og integrere nye transportformer slik at de reisende får et stadig bedre reisetilbud. For samfunnet gir teknologien muligheter til å påvirke reisevaner og bruken av hele transportsystemet slik at bærekraftsmål kan nås.

Men, for å utvikle mobilitetssystemet og ta i bruk nye løsninger raskt, må det legges bedre til rette for implementering etter at utvikling- og piloteringfasen er over. Utviklingen gjøres i stor grad som et samarbeid mellom private og offentlige aktører som både har løsninger og reelle behov. Prosjektene finansieres av rause forsknings- og utviklingsprogram og med støtte fra politisk nivå. Til tross for dette tar det ofte lang tid å få ferdigutviklede systemer og tjenester i drift – for lang tid.

Under ITS Konferansen den 8. desember ønsker vi se på hva som skjer når prosjekter og pilotordninger har skrevet sluttrapporten og er ferdig evaluert – og millioner er brukt. Hvorfor implementeres ikke resultatene med en gang når det beviselig vil ha en positiv effekt hos kundene og bedre lønnsomheten hos leverandørene?

Hva kan vi lære av dem som lykkes, f.eks. det maritime området? Kan vi kapitalisere på at Norge for andre gang tar tredjeplassen på KPMGs liste over land som er klar til å ta i bruk automatiske kjøretøy?

Uten en klar plan hindres skalering og industrialisering – og dermed hindrer det Norge i å ta industrielle posisjoner internasjonalt.

Henger disse utfordringene sammen med innovasjonskultur, politikk, holdninger eller manglende vilje til forandring?

Det er flere måter å tilnærme seg utfordringen på. Under ITS Konferansen ser vi på dette fra flere vinkler. Vi starter med det politiske nivået før vi ser på finansiering, regulering, innkjøpsordninger og industri – og til slutt hva vi kan lære av andre?

Meld deg på konferansen og delta i diskusjonen!