ITS Norway ønsker velkommen til ny kollega!

2 minutter
3. mars 2021

Vi har fått en ny medarbeider i ITS Norway og har gleden av å ønske Ragnhild Wahl velkommen!

Hun blir foreningens Director for Research and Innovation og skal jobbe med foreningens behov for å øke innsatsen innen forskning og utvikling.

Ragnhild har mer enn 10 års erfaring fra Jernbanedirektoratet som ansvarlig for forsking og utvikling. Hun har tidligere også jobbet mange år i SINTEF, både som forskningssjef og seniorforsker. Ragnhild vil ha kontorplass i Trondheim og gir dermed ITS Norway tilstedeværelse i Oslo, Bergen og Trondheim.

Ragnhild er fra Lofoten, men har bodd i Trondheim de siste 35 årene.

Jeg gleder meg veldig til å jobbe i ITS Norway og ser at min erfaring fra Jernbanedirektoratet og SINTEF kommer medlemmene til nytte sier Ragnhild. Mine arbeidsoppgaver blir først og fremst å jobbe for å styrke og utvikle kunnskapsgrunnlaget som grunnlag for samfunns- og næringsutvikling og industrialisering. I tillegg tror jeg at min erfaring fra jernbanesektoren er med å bidra til et tydeligere intermodalt fokus i foreningen, sier Ragnhild.

Trond Hovland – daglig leder i ITS Norway er veldig stolt over å ha fått Ragnhild med på laget.

Vi styrker vårt tilbud ikke bare til medlemmene, men til hele det Norske mobilitetsmiljøet, spesielt innenfor utvikling av nye mobilitetsformer og ny teknologi.  Ragnhilds kompetanse og ressursnettverk styrker foreningens evne til å innfri egne målsettinger, sektorens teknologiutfordringer og samfunnets mål om utviklingen av en bærekraftig transportsektor.

Med vekst i en målrettet prosjektportefølje, en økende medlemsmassene og behovet for å teste og pilotere mer sammen med medlemmene, kommer hennes bidrag til å bli godt lagt merke til i tiden som kommer avslutter Trond.

Vill du ta kontakt med Ragnhild er hennes epost adresse ragnhild.wahl@its-norway.no