ITS Arena er plattformen som knytter aktørene tettere sammen og legger til rette for initiering av prosjekter og aktiviteter som bidrar til en smartere, sikrere og bærekraftig sekt