ITS Arena

ITS Arena sitt hovedmål er å skape nøytrale, åpne møteplasser for kunnskapsformidling og økt innsikt. Det legges til rette for utvikling av innovative, bærekraftige transport- og mobilitetsløsninger i et samspill mellom myndigheter, næringsliv, forskning og akademia.

ITS Arena er plattformen som knytter aktørene tettere sammen og legger til rette for initiering av prosjekter og aktiviteter som bidrar til en smartere, sikrere og bærekraftig sekt