Samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune søker innovative partnere!

2 min lesning

Samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune søker innovative partnere!

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
Straight Forward med Hanne Bertnes Norli fra Jernbanedirektoratet.

Samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune søker innovative partnere!

Samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune setter nå i gang det første nordnorske StartOff-prosjektet – for å skape bedre tjenester med ny teknologi.

— Målet er å få bedre informasjon om hvilke ulike transporttyper som beveger seg på vegene våre, sier divisjonsdirektør for samferdsel i Finnmark, Per Bjørn Holm-Varsi. Slik detaljert trafikk- og transportdata er viktig beslutningsgrunnlag for oss som vegeier og samfunnsutvikler.

Per Bjørn Holm-Varsi, Divisjonsdirektør Samferdsel Finnmark

Håper på regionale leverandører

StartOff er en metode for gjennomføring av startupvennlige anskaffelser.
Gjennom dette StartOff-prosjektet ønsker vi å utfordre markedet til å utvikle en mer automatisert løsning som klarer å skille ulike typer vogntog, busser, bobiler, campingvogner, gående og syklende, sier prosjektleder Eirik Selmer. Konkurransefasen vil foregå i mai og juni, og vi håper å ha utviklet en prototype før jul, sier han.

Nettside

— Vi er interessert i å komme i kontakt med alle som har gode ideer til hvordan behovet vårt kan løses, sier prosjektlederen. Særlig er det kanskje bedrifter som jobber med kunstig intelligens, sensorikk, objektgjenkjenning eller lignende som er mest interessante.  Vi har avdekket behov for bedre løsninger – og vi tror det er leverandørene som kan sitte med de beste ideene og løsningene. De som er interessert i prosjektet kan finne mer informasjon på https://startoff.anskaffelser.no/TFFK

Neste artikkel
Straight Forward med Hanne Bertnes Norli fra Jernbanedirektoratet.