seafood industry challenge students fish

De 25 studentene på «The Seafood Industry Transportation Challenge» ble også kjent med produksjonen av laks, før de planla framtidas transport.
Bilde & tekst, Statens Vegvesen