-vill bidra med kompetanse og erfaringer i Norge

2 minutter
15. januar 2020

Knowit er et konsulentselskap med ca 2000 ansatte på 14 kontorer i Norden samt i Tyskland.

Vi ønsker dem velkommen som medlem i ITS Norway!

Knowit Objectnet har mobilitet som ett av sine satsingsområder – sier Frode Kjos Direktør forretningsutvikling mobilitet i Knowit. Vi kjenner driverne, rammebetingelsene, økosystemene, aktørene og utfordringene innen mobilitet, sier Kjos.

Helt fra oppstarten i 1999 har de arbeidet med etablerte aktører innen domenet, og Knowit har et godt samarbeid med Entur, VY, Fjord Tours og Ruter i Norge.

Som konsern jobber de også med for eksempel Bertil O. Steen, Volvo, Stockholm lokaltrafik og Vesttrafik. Knowit er et av de største miljøene med over 200 konsulenter innenfor mobilitet og dekker alle kompetanseområder fra rådgivning til utviklere. Kulturen i Knowit er å dele kompetanse internt, med kunder og ikke minst i fagmiljøene som ITS Norway.

Knowit deltar i økosystemene i Norge innenfor forskning og startup med bl.a UiO, Sintef, TØI, Sustainable Autonomous Mobility Systems (SAMS) og Startuplab Mobility.

Når vi nå melder oss inn i ITS Norway så er det for å bidra med kompetanse og erfaringer til både eksisterende og nye aktører i Norge. Det er spesielt for aktørene i regionreformen og kollektivtrafikken hvor vi tror at vi kan bistå med fungerende løsninger og standardiseringer basert på vår kompetanse og unike erfaringer, mener Kjos videre.

Vi gleder oss til å høre mer og jobbe sammen med Knowit.

Les mer her om Knowit >>