AI+ internasjonal digital konferanse

AI + er en ny internasjonal digital konferanse og vil bli avholdt for første gang 15.-17. September 2020.
Neste år håper vi på en fysisk konferanse i Halden.

ITS Norge sitter i styringsgruppen til Anvendt AI klyngen i Halden.

Meld deg på et interessant og viktig webinar om anvendt AI.