31. august
08.30-16.00
31. august
Oslo Webinar Påmelding
Neste arrangement Webinar om Pilot-T utlysning 2022

AUTOPIA: Hva lærte vi av selvkjøringspiloten i Skì?

31. august arrangerer Ruter og AUTOPIA-partnerne heldagsseminar på Ruter S (og digitalt). Her vil vi dele læring fra selvkjøringspiloten i Ski – hva som har fungert bra og hva det må jobbes videre med for å gjøre delt, selvkjørende bestillingstransport en realitet i Norge/Norden. Vi vil også fortelle om veien videre og hvordan flere kan ta del i denne.

Arrangementet blir på engelsk, se her for mer informasjon og påmelding.