Dette-mener-ITS-Norway-om-NTP-2025-2036-hva-mener-vare-medlemmer-Trond-Hovland