Embry‑Riddle Aeronautical University – studentenes final presentation

ITS Norway og VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur har et samarbeid med Embry‑Riddle Aeronautical University. Universitetets studenter gjennomfører en oppdragsoppgave i løpet av studiene organisert som Eagle Consulting.

ITS Norway og VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur er oppdragsgivere for hver sin konsultgruppe fra Eagle Consulting nå i høst – med «test sites» og «rail operations» som tema.

Test sites: Onsdag 6. desember klokken 16:00-18:00 – registrering her!


Rail operations:

VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur har bedt om å sammenligne sikkerhetsregimene for bane-operasjoner i USA, Europa og Japan. De undersøker både regulatoriske forhold og antatt videreutvikling av forskjellige bane-konsepter på de tre kontinentene.

De holder sin final presentasjon på Microsoft Teams onsdag 29. november klokken 19:30-21:30.

Du finner registrering til presentasjonen her!


Test sites:

ITS Norway har bedt om at Eagle Consulting følger opp en studie de gjorde i vårsemesteret 2022 – en studie over teststeder for automatiserte kjøretøy i USA. I tillegg er studentene bedt om å se nærmere på automatisert langtransport og taxi-operasjonene i San Francisco og Phoenix.

De holder sin final presentasjon på Microsoft Teams onsdag 6. desember klokken 16:00-18:00.

Du finner registrering til presentasjonen her!


Det er viktig for både ITS Norway og VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur å engasjere studenter både i Norge og utland, for å øke interessen og rekrutteringen for ITS, transport og mobilitet. Vi håper derfor mange av dere har lyst til å delta.

Velkommen skal du være!