En bærekraftig verdikjede for batteriproduksjon

Bli med på webinar med Kongsberg kommune og delta i diskusjonen om bærekraftig verdikjede for batteriproduksjon – fra råvarer, produksjon, distribusjon og til resirkulering