EU-AI-Act-og-Data-Act-–-hva-er-betydningen-for-autonome-skip-og-digitalisering-i-maritim-sektor