Frokostsseminar i Bergen: Autonome kjøretøy – et paradigmeskifte i byutviklingen

Hvordan legge til rette for et grønt, integrert mobilitetssystem i Bergen, som skal gjøre det lettere for flest mulig å parkere bilen.