13. september
13. september
Neste arrangement ITS Konferansen 2019

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2018

Vi samlet for femte gang bredden av norsk maritim industri, myndigheter og forskningsmiljøer til den nasjonale arenaen om smartere, enklere og mer effektive maritime operasjoner og skipsfart.

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2018 formidler kunnskap om e-navigasjon som plattform for innovasjon slik at man kan utforske de mulighetene digitalisering gir for økt sikkerhet, effektivitet, forretningsutvikling og verdiskaping.

Årets konferanse hadde innretning rundt temaene:

  • Nye forretningsmodeller i skipsfarten
  • Cybersecurity
  • Datadistribusjon, -eierskap og -analyse
  • Offentlig informasjon som kan utnyttes i innovasjon
  • Nye løsninger
  • Fremtidens navigatør