Arrangementer

ITS Norway Fagwebinar: Nytt taxiregulativ 19. januar

19 januar
Neste arrangement
ITS Konferansen 8. desember 2020

ITS Norway Fagwebinar: Nytt taxiregulativ 19. januar

Et nytt drosjeregelverk trådte i kraft den 1. november 2020. Regjeringen mener at folk skal få et bedre drosjetilbud i hele landet gjennom det nye regelverket.

Se opptaket og presentasjonen, ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Neste arrangement
ITS Konferansen 8. desember 2020