19. januar
19. januar
Webinar
Neste arrangement ITS Forum 2021

ITS Norway Fagwebinar: Nytt taxiregulativ 19. januar

Et nytt drosjeregelverk trådte i kraft den 1. november 2020. Regjeringen mener at folk skal få et bedre drosjetilbud i hele landet gjennom det nye regelverket.

Se opptaket og presentasjonen, ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.