ITS Norway – webinar om Europeisk samarbeid innen automatisert transport

Hvordan kan vi fra norsk side påvirke retningen for utvikling innen automatisert transport? I dette webinaret fra ITS Norway gir vi en kort oversikt over noen viktige samarbeidsarenaer – CCAM Partnership, CCAM Association og ALICE. Webinaret arrangeres som en del av prosjektet ITS Horizon, finansiert av Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility) har stort potensial for å bidra til oppnåelse av sentrale politiske mål som FNs bærekraftsmål, nullvisjonen og European Green Deal. Målet med CCAM er å skape et mer brukersentrert og inkluderende mobilitetssystem, som øker trafikksikkerheten samtidig som det reduserer trafikkbelastning og miljøfotavtrykk.

Til tross for forventede positive effekter, er vi foreløpig ikke i gang med utrulling av CCAM-løsninger. Å gjøre CCAM-løsninger klare for utrulling krever synkronisering av FoU, standarder og reguleringer innen og på tvers av sektorer. EU-kommisjonen har derfor tatt initiativ til å etablere et samfinansiert CCAM Partnership og en non-profit CCAM Association.

En av de sentrale aktørene innen anvendelse av CCAM-løsninger er den Europeiske teknologiplattformen ALICE. ALICE har et formelt mandat fra EU-kommisjonen og utvikler strategier for utrulling av nye og innovative tjenester innen logistikk og distribusjon. CCAM-løsninger har en sentral rolle her.

ITS Norway er medlem i både CCAM Association og ALICE.

Påmelding og program finner du her!

Velkommen!


Se opptak av webinaret under: