06. september
10:00
06. september
12:00
Webinar Påmelding
Neste arrangement Smarte Veger 20. september

ITS Norway webinar med Kartverket – Kartverket skal bidra til å løse verdensproblemet!

Kartverket ser et økende behov for å kunne håndtere ulike referanserammer og har et pågående arbeid rundt å utforske denne problematikken. Hvordan få kart og posisjon til å stemme overens? Hvordan skal den førerløse bilen navigere over landegrenser?

Se opptaket under:

I blant annet ITS-bransjen ser vi økende bruk og behov for å kunne håndtere globale referanserammer, mens dagens dataforvaltning er basert på nasjonal referanseramme. Det blir viktigere å kjenne til referanserammer, slik at HD-kartene og navigasjonen stemmer overens. Spesielt viktig blir det å kunne håndtere autonom transport over landegrenser. Hvordan skal vi håndtere dette og hvordan skal bransjen forholde seg til de ulike referanserammene?

I 2021 fikk Kartverket utarbeidet en rapport som overordnet beskriver hvordan dataforvaltere og systemleverandører kan legge til rette for å ta i bruk nye referanserammer. Siden den gang har flere avdelinger i Kartverket satt seg inn i problemstilling og i tillegg er flere av Kartverkets systemer under planlagt modernisering. Nå ønsker vi å ta et steg til for å legge til rette for fremtidige omlegginger.

Fra Kartverkets ståsted er det ikke usannsynlig at vi i løpet av få år vil se:

  • Rimeligere og mer nøyaktig teknologi for posisjonsbestemmelse.
  • Nye tilbydere av data og posisjonstjenester (som ikke er basert i Europa og som ikke nødvendigvis bygger på  den europeiske referanserammen, som i Norge kalles Euref89).
  • Nye tjenester (innovasjon) som henter data fra ulike kilder, i ulike referanserammer.
  • Stadig flere brukere som vil forholde seg direkte til globale (dynamiske) referanserammer.

Det er derfor behov for å forberede en omlegging til en ny referanseramme med små avvik til globale referanserammer. En slik omlegging vil kunne legge bedre til rette for bruk av globale referanserammer ved innsamling og distribusjon av geodata.

Kartverket er avhengig av innspill fra brukere, dataforvaltere, systemleverandører og andre som kan bli berørt av en omlegging.


Se dokumenter fra webinaret under: