MaaSeKopp Webinar – MaaS

Prosjektet MaaSeKOPP og SINTEF inviterer til en workshop for å kartlegge utfordringer knyttet til Mobility as a Service (MaaS). MaaS krever samarbeid mellom ulike transport- og mobilitetsaktører. Dagens MaaS-løsninger tar i liten grad hensyn til aktørenes behov for inntjening og verdiskaping, og løsningene kan oppleves som lite attraktive og tillitsskapende.

Workshopen skal kartlegge behov, krav og ønsker til et MaaS-samarbeid hvor både private og offentlige aktører deltar. Sentrale spørsmål vi ønsker å få svar på er:

  • Hvilke potensielle merverdier vil et MaaS-samarbeid gi?
  • Hva skal til for at disse merverdiene utløses?
  • Hva er de største barrierene for å realisere merverdiene?

Workshopen er relevant for potensielle deltakere i et MaaS-samarbeid og andre som er interesserte i MaaS. For flere detaljer, se vedlagte invitasjonsbrev. Videresend gjerne denne invitasjonen til andre som dere tror kan være interesserte i å delta.

Workshopen er online og arrangeres: 14. september, 2022 kl 13:00 – 15:00.

Klikk her for påmelding.