Arrangementer

Mobilitetsdebatt 21. september – et webinar fra Østlandssamarbeidet.

21 september
Webinar
Neste arrangement
Dialogkonferanse om digitalisering og automatisering av driften av riksveiferjesambandet Lavik-Oppedal

Mobilitetsdebatt 21. september – et webinar fra Østlandssamarbeidet.

Fylkeskommunene på Østlandet arrangerer et mobilitetsseminar 21. september. Ragnhild Wahl fra ITS Norway deltar for å drøfte bl.a om kollektivtransport og mobilitetstjenester fortsatt skal være et offentlig ansvar.

Les mer her og meld deg på >>

Neste arrangement
Dialogkonferanse om digitalisering og automatisering av driften av riksveiferjesambandet Lavik-Oppedal