Posisjonskonferansen 2021

Posisjonskonferansen 2021 – vi går digitalt! Nytt år, men samme tema som fjorårets avlyste konferanse: GNSS og sårbarhet – hvordan håndterer Norge dette?

Les mer hos kartverket: https://kartverket.no/om-kartverket/arrangement/posisjonskonferansen-2021