Fagwebinar ITS Norway/ENIT: EU-prosjekter inne CCAM

https://www.tekna.no/kurs/fagwebinar-its-norwayenit-eu-partnerskap-ccam-41460/

Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM) er en nøkkelteknologi for å implementere nye og forbedrede mobilitetsløsninger, både for personer og gods.

I Horisont Europe, som er EUs kommende rammeprogram for forskning og innovasjon, er det forventet et stort fokus på utviklingen og implementeringen av CCAM.

I dette fagwebinaret ønsker ENIT og ITS Norge å samle norske interessenter for å se på mulighetene innenfor området.

Opptak fra ENIT webinaret den 19.mars