12. januar
09:30
12. januar
15:40
Oslo
Neste arrangement ITS Forum i Stavanger

Standardiserings seminar Statens vegvesen

Internasjonal standardisering er grunnleggende viktig for intelligente transportsystemer og tjenester (ITS). En stor andel tjenester må kunne virke likt på tvers av landegrenser, uavhengig av sted og transportformål.

For å utvikle gode standarder som dekker norske strategiske mål er det viktig med internasjonal deltagelse samt at industrien får god informasjon om standarder og hva som standardiseres. Statens vegvesen arrangerer derfor et standardiseringsseminar 12. januar som har fokus på å dele informasjon om hva som skjer i standardiseringsorganene ISO, CEN og ETSI knyttet til vegtransport.

Dato. Torsdag 12. januar

Tid: 0930 – 1540

Seminaret holdes fysisk i Vegdirektoratets lokaler i Brynsengfaret 6. Påmelding til seminaret sendes til epost: Standardisering@vegvesen.no. Skriv navnet ditt og firma du er ansatt i.

Frist for påmelding er mandag 9. januar.

 • 1000 – 1010       Velkommen og gjennomgang av agenda  
 • 1010 – 1030        C-ITS /ITS/CCAM – hva dekker begrepene i standardiseringen (Knut Evensen,Mobilits)  
 • 1130 – 1145        Kaffepause (Småmat og frukt)
 • 1145 – 1215        Utvikling av PKI/cybersikkerhet rammeverket (Mette Hendbukt, Statens vegvesen, OlaMartin Lykkja, Q-Free) 
 • 1215 – 1245         Matpause (noe å bite i blir servert)
 • 1245 – 1315         Håndtering av Elektroniske trafikkregler, METR (Kjersti Leiren Boag, Statens vegves Knut Evensen, Mobilits)             
 • 1315 – 1345         Videre utvikling av Datex 2 standarden; – Nye publikasjoner (Paal Aaserud)
 • 1345 – 1400         Kort kaffepause (småmat/frukt)
 • TN-ITS og kartdata til kjøretøy (NN)
 • 1430 – 1500         MDMS + standardformater for kollektivtransport (Kjell-Erik Eilertsen Jernbanedirektoratet)
 • 1500                     Avslutning med kort oppsummering av dagen