Arrangementer

Standardiseringsseminar

15 juni
Webinar
Neste arrangement
Webinaruke om innovative prosesser i tunnelsikkerhetsnæringen

Standardiseringsseminar

Statens vegvesen arrangerer et standardiseringsseminar 15 juni som har fokus på å dele informasjon om hva som skjer i standardiseringsorganene ISO og CEN knyttet til vegtransport.

Internasjonal standardisering

Internasjonal standardisering er grunnleggende viktig for intelligente transportsystemer og tjenester (ITS). En stor andel tjenester må kunne virke likt på tvers av landegrenser, uavhengig av sted og transportformål. For å utvikle gode standarder som dekker norske strategiske mål er det viktig med internasjonal deltagelse samt at industrien får god informasjon om standarder og hva som standardiseres. Statens vegvesen arrangerer derfor et standardiseringsseminar 15 juni som har fokus på å dele informasjon om hva som skjer i standardiseringsorganene ISO og CEN knyttet til vegtransport.

På grunn av koronarestriksjoner vil seminaret i år holdes digitalt over teams. Påmelding til seminaret gjøres til epost: Standardisering@vegvesen.no. Skriv navnet ditt og firma du er ansatt i. Teamslenke vil bli sendt ut til påmeldte før seminaret.

Dato. Tirsdag. 15 juni.

Tid: kl 0900 – 1350

Agenda:

 • 09.00 – 09.10:      Velkommen og gjennomgang av agenda (Thor Eskedal, Statens vegvesen)
 • 09.10 – 09.40:      Maas/MoD (micromobilitet) (Trond Foss, Sintef)
 • 09.40 – 10.10:      Mobility Integration (Knut Evensen, Mobilits)
 • 10.10 – 10.20:      Kort kaffepause
 • 10.20 – 10.50:     Kollektivtrafikk + Nye mobilitetstjenester (Brede Dammen, Entur)
 • 10.50 – 11.20:      Nye billetteringstjenester (Kjell-Erik Eilertsen, Jernbanedirektoratet)
 • 11.20 – 11.50:      Matpause
 • 11.50 – 12.20:      Posisjonering/kartdata:- utfordringer for CCAM (Trond Hovland, ITS Norway)
 • 12.20 – 12.50:      Cybersikkerhet/PKI i transportsystemet (Knut Evensen, Mobilits)
 • 12.50 – 13.00:      Kort kaffepause
 • 13.00 – 13.30:     Datex2 utvikling;- nye publikasjoner (METR++) (Paal Aaserud, Vianova)
 • 13.30 – 13.50:     Oppsummering med harmoniseringsaktiviteter (Jacob Trondsen, Statens vegvesen)
Neste arrangement
Webinaruke om innovative prosesser i tunnelsikkerhetsnæringen