29. september
30. september
Skibotn
Neste arrangement ITS World Congress 2021

Testfest E8 Borealis

Testfesten tar sikte på å samle myndigheter, industri, næringsliv og kompetansemiljø til tester/demonstrasjoner, idéutveksling og nettverksbygging. I tillegg til å demonstrere systemer basert på eksisterende infrastruktur vil det bli lagt vekt på å lufte nye idéer og behov som teknologien kan avhjelpe.»