Workshop om ladeinfrastruktur frem til 2030

Statens vegvesen og Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet å utrede behovet for ladeinfrastruktur til veigående kjøretøy i perioden frem til 2030. En digital workshop for å få innspill til dette arbeidet

Mer informasjon om workshopen og påmelding finner du her>>