Bli kjent med våre nye medlemmer i ITS Norway

2 minutter
27. mai 2020

Vi ønsker varmt velkommen til våre to nyeste medlemmene i ITS Norway.

 

Proactima har gjennom 17 år gjennomført en rekke vellykkede prosjekter for bedrifter, organisasjoner og myndigheter innen sektorer som transport, maritim, offentlig, kraft, havbruk og olje og gass. De er et nasjonalt anerkjent fagmiljø og har høy kompetanse og forståelse innenfor bl.a. risikostyring, bærekraft, HMS-ledelse, samfunnssikkerhet og digitalisering innenfor disse områdene. Selskapet leverer rådgivningstjenester, kurs og e-læring samt digitale verktøy.

Administrerende direktør Trond Winther sier:  

Trond Winther
Administrerende direktør

Det å ta del i ITS Norway sitt nettverk er et naturlig steg i vår satsing innen transport og mobilitet. Den kompetanse som vi besitter i Proactima, vil bidra til økt verdi til nettverkets medlemmer som i igjen vil bidra til et bedre og sikrere samfunn. Vi gleder oss til å ta del i ITS Norway sitt nettverk og starte samarbeidet med de andre medlemsbedriftene.

Vestland fylkeskommune

Vi gleder oss og få Vestland fylkeskommune som medlem i ITS Norway. Dette er nok et fremtidsrettet fylke med langsiktige mål og et økt behov for å nå mer bærekraftige og miljøvennlige mobilitetsformer.

Håkon Rasmussen
Fylkesdirektør mobilitet og kollektivtransport

For oss betyr medlemskap i ITS Norway at vi kan jobbe mer målrettet med våre transportplaner samtidig som vi kan dele erfaring med nettverket i ITS Norway» – sier Håkon Rasmussen fylkesdirektør mobilitet og kollektivtransport.