Events

Kan selvkjørende kjøretøy styrke kollektivtilbudet?

15 February
Webinar
Next event
Mobilitet 2021

Kan selvkjørende kjøretøy styrke kollektivtilbudet?

SmartFeeder er et forskningsprosjekt (2017-2020) innen automatisert transport. Prosjektet skal skape kunnskap om hvordan selvkjørende kjøretøy kan bidra til et bedre kollektivtilbud gjennom å dekke den første og siste etappen av en reise.

Les mer på Tekna sine sider>>

Opptak fra webinaret den 15. februar om SmartFeeder prosjektet.

Next event
Mobilitet 2021