EU-nettverk for IKT i transport

2 min lesning

EU-nettverk for IKT i transport

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak

EU-nettverk for IKT i transport

Horizon 2020 (H2020) er EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon. Med et budsjett på €80 mrd over 7 år skal programmet stimulere til bærekraftig konkurranseevne, innovasjon og vekst i Europa. En viktig pilar i H2020 er helhetlige løsninger på dagens samfunnsutfordringer.