Green Deal – Vet du hva en trillion euro er?

4 minutter
17. april 2020

EUs Green Deal; store forretningsmuligheter og gode muligheter for utviklingsstøtte!

 

Det er ikke bare korona som lager overskrifter i Europa for tiden. EU har bestemt seg for å bli det første klimanøytrale kontinentet på kloden (har de glemt Antarktis?) – og har lansert handlingsplanen Green Deal.

 Endringene i klima og systematisk nedbygging av miljøet oppfattes som eksistensielle trusler for både Europa og resten av kloden. EUs’ nye handlingsplanen tar sikte på å gjøre Europa klimanøytral i 2050 og skal sikre at alle får ta del i en sunn økonomisk vekst basert på bærekraft.

For oss er dette gode nyheter! Det vil føre til enda mer fokus på utslippsfri mobilitet, autonomi og bedre utnyttelse av transportressursene. De neste EU-programmene vil være preget av målene i Green Deal. EU Green Deal

Et av ITS Norways satsningsområder for 2020 og 2021 er å lage en tjenesteinfrastruktur for utslippsfri mobilitet. Dette er foreningens måte å følge opp Stortingets planer om at alt salg av nye personbiler skal være utslippsfri fra 2025. Det er ikke bare teknologer som ser det enorme forretningmessige potensiale dette åpner opp for. Se gjerne innlegg fra Hans Gunnar Nåvik, Arctic Securities, Finansavisen 14. april  – han har regnet på hva dette kan bety for Norge og Europa.

EU sin bærekraftige plan om å fjerne klimagassutslippene sine innen 2050.

Fra ITS Norways Handlingsplan:

Kartlegging og utvikling av ITS-infrastruktur for utslippsfrie kjøretøy.
Norges suksessrike tverrpolitiske satsning på elektrifisering har i dag medført at Norge har verdens høyeste andel batterielektriske kjøretøy i sin bilpark. Dette er fulgt opp av en tung satsing på maritim elektrifisering. (El-kjøretøy og ladning eksemplifiserer bruk av utslippsfrie kjøretøy og fyllestasjoner under dette punket.)

Hvis politikken om at det fra 2025 bare skal selges utslippsfrie personkjøretøy og elektrifisering av fergeflåten gjennomføres, vil det være behov for fysisk ladeinfrastruktur og en ITS-infrastruktur som integrerer nye ladetjenester i brukervennlige ITS-løsninger.

ITS Norway mener bygging og utvikling av neste generasjons profesjonelle ladetjenester bør bli nasjonale satsningsområder både på energi- og ITS-området. Det vil etter hvert bli et betydelig marked for denne typen tjenester.

Det er forventet at Tyskland vil installere 1 mill. ladestasjoner frem til 2030, og andre europeiske land følger etter. Dermed vil det etterhvert oppstå et europeisk marked, men Norge vil ha det sterkeste hjemmemarkedet en god stund fremover. Dette bør utnyttes.

Utfordringene for å lykkes kan knyttes til stort lokalt behov for ladestasjoner, begrenset av manglende lokal el-infrastruktur, tilgang på kraft og lagring. Det er antatt at behovet er annerledes for profesjonelle brukere (delebiler, leiebiler, taxi, flåter, ferger, etc.) som krever rask lading på minst 150 kw/h, enn for elektrifisering av privatbilparken. For ITS Norway er det viktig å forstå disse sammenhengene, inkludert tjenesteaspektet der ITS er viktig. For å legge grunnlaget for en industriell satsning må kombinasjonene av alle faktorene som sikrer en bærekraftig utvikling og profesjonalisering utredes.

ITS Norway vil arbeide for at det både politisk og i praksis kan utvikles en industriell ladesatsning som følge av el-bilpolitikken. Den ekspansive politikken for elektrifisering av bilparken og ferger kan gi grunnlag for en tilhørende industripolitikk som gir norsk industri fordeler.

Industripolitikk for lade/fylle infrastruktur – Satsningsmål:

ITS Norway skal bidra til etablering av en industripolitikk for hvordan ITS Norways medlemmer skal kunne kapitalisere på innføring av utslippsfrie personkjøretøy/fartøy. ITS Norway vil fokusere på ITS-infrastrukturen og tjenestene. Elektrifisering av relevante maritime operasjoner tas med hvis det logisk sett kan kobles til samme eller en tilsvarende ITS-tjenesteinfrastruktur.

Satsningen vil inkludere samarbeid med organisasjoner som Elbilforeningen og NHO Industri, utvikling av et posisjonsdokument samt møter for å mobilisere politikere og relevante fagmiljøer.

Industripolitikk for lade/fylle infrastruktur – Måloppnåelse/virkning:

Innen utgangen av 2021 skal ITS Norway ha bidratt til at en eventuell full-elektrifisering av nybilsalget for personbiler følges opp av planer og politikk for industrialisering av en ITS-infrastruktur for ladetjenester.