Hackaton om UVAR data og bruk

2 min lesning

Hackaton om UVAR data og bruk

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
Straight Forward med Olav Madland

Hackaton om UVAR data og bruk

Norge deltar i et stort EU prosjekt, National Access Point Coordination Organisation for Europe, med deltakere fra Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Entur.

En av arbeidsgruppene jobber med utvikling av DATEX standarden som samarbeider/har grenseflater mot et annet EU prosjekt kalt UVAR Box. UVAR Box inviterer til hackathon i mai med avslutning og kåring av vinner under ITS Europe i Toulouse i slutten av mai.

Norge er jo alt i gang med prosjekt for elektroniske trafikkreguleringer, så det kan være miljøer og byer som er interesserte i dette!

Les mer her >>

Neste artikkel
Straight Forward med Olav Madland