Innspill til høring om organisering av veisektoren

2 minutter
26. juni 2022

Torsdag den 23. juni deltok ITS Norway sammen med mange andre i Samferdselsdepartementets sitt innspillsmøte om organisering av veisektoren.

Bakgrunn for innspillsmøtet er at det i Hurdalsplattformen heter at «regjeringen vil utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.»

Vi skilte oss ut som en av de få med et tydelig budskap på teknologiområdet.

Krav, standardisering og spesifikasjoner for instrumenterte veier krever også at man organiserer seg deretter – uavhengig av hvem som eier/forvalter veiene.

ITS Norway tilrår å etablere et teknologi- og standardrammeverk for vegsektoren. Dette vil binde sammen sektoren teknologisk, uavhengig av hvordan den er organisert – og samlet sett bidra til forbedret trafikksikkerhet, fremkommelighet og mer kostnadseffektivt

Vi ønsker utfordre våre medlemmer til å bidra til et skriftlig innspill, senest 5. august og vi sender det inn samlet den 10. august. Send det til jenny.simonsen@its-norway.no

Les mer og se sendingen her >>