Invitasjon til markedsdialog om skred den 8. januar

2 minutter
27. januar 2021

Det er rundt 1500 snøskredpunkt langs norske veier og omtrent 170 av disse er langs fylkesveiene i Troms og Finnmark. Skred er en stor samfunnsutfordring og årlig bruker vi i Norge nærmere 2 milliarder kroner på ulike skredsikringstiltak, Troms og Finnmark fylkeskommune bruker 175 millioner av disse midlene.

Det finnes så mange snøskredpunkt at sikring med konvensjonelle tiltak vil ta flere tiår. Troms og Finnmark fylkeskommune har derfor en strategi på å ta i bruk forebyggende skredkontroll, varsling og ny teknologi for å få mest mulig sikring for pengene. Det er med andre ord et stort marked for innovative løsninger, og fra vår deltakelse i internasjonale skredfora vet vi at det også er et internasjonalt marked.

Som en del av dette har Troms og Finnmark fylkeskommune 10 millioner til å gjennomføre et innovasjonspartnerskap, hvor fylkeskommunen i samarbeid med kommersielle aktører skal utvikle et system som presist og effektivt kan detektere snøskred som har truffet vei, om det er kjøretøy inne i skredområdet og varsle om dette. Neste mål er å komme i kontakt med leverandørindustrien for å:

  • Informere markedet om prosjektet og utfordringene som ønskes løst
  • Informere om innovasjonspartnerskap og innovative anskaffelser
  • Få innspill fra leverandørene til hvordan man best kan løse utfordringene

Første del av denne markedsdialogen vil være et to timers møte på Teams i regi av ITS Norway 8. januar fra kl 10 til 12. Påmelding her >>

Dette vil bli fulgt opp med en større digital dialogkonferanse 27. januar.