ITS Arena – spissede webinarer sammen med Statens vegvesen

2 minutter
20. august 2020

ITS Arena sitt hodemål er å skape en nøytral møteplass for innovativ forretningsutvikling innen ITS og knytter sammen myndigheter, næringsliv, forskning og akademia i en plattform.

ITS Arena muliggjør forståelse og deltakelse for ITS prosjekter samt god innsikt i regulatorrollens sin fremtidige krav og behov. Samtidig gir det næringslivet en nøytral og god kontakt med offentlige oppdragsgivere og mulighet for å påvirke offentlige anskaffelsesprosesser. Her skal samspill og teknologi stå i fokus.

Den 23. september kl.10:00 – 11:15 arrangerer vi den første i raden av ITS Arena webinarer sammen med Statens vegvesen.

Tema: Digitalisering og tilgjengeliggjøring av transportdata.

Hvordan håndterer vi transportdata og hvordan realiserer vi fremtidens transportsystem med stordataplattformer? Hvordan regulerer vi tilgang og krav samt distribusjon av transportdata. Vi hører fra Lars Meisingseth om Saga, Statens vegvesens sin stordataplattform, Sebastein Verheughe fra Entur, Mette Hendbukt Statens vegvesen og Trond Hovland ITS Norway.

Meld deg på her >>

Ta kontakt med jenny.simonsen@its-norway.no hvis du har problemer med pålogging.