ITS Europe Lissabon 22-24.mai 2023

2 minutter

Send in ditt bidrag til ITS Europe i Lissabon og bli med til et fantastisk arrangement og fantastisk by.

Med tittelen ITS-the game changer – er det mulig å synligjøre seg på flere måter.

  • Bli med på Nordic+ paviljong og alle side arrangement som vi arrangerer.
  • Send in en paper – en teknisk, en spesial interest session eller en strategic session

Les mer her og last ned mer informasjon. Vi vet om flere sesjoner som blir sent in – ta kontakt for å høre mer.