ITS Konferansen 2019 – takk for din deltakelse!

2 minutter
27. mars 2019

ITS Konferansen den 14.3 var nokk en fantastisk samling der over 130 personer fra myndighet, forsking, akademia og næringslivet møttes for å diskutere muligheter og prosjekter. Vi fikk høre mange spennende og relevante foredrag og diskusjoner.

Ketil Solvik-Olsen mottok ITS Prisen for 2018 foran en fullsatt sal. Han hadde tatt turen fra USA for å motta prisen som blev overrakt av Ragnhild Wahl, Styreleder i ITS Norway.

Ketil Solvik-Olsen mottar ITS prisen av Ragnhild Wahl, ITS Norway (bilde ITS Norway)

Disse samlingene er viktige for å vi sammen skal kunne jobbe med rett faglig fokus og forretningsutvikling. ITS området er i fokus og i vekst!
Mobility-as-a-Service, selvkjørende kjøretøy, automatisering og nye kommunikasjonsteknologier vil være en del av løsningen på fremtidens transportfordringer.
Dette følges opp av lovendringer, standardisering og målrettede økonomiske støtteordninger.

Derfor hva det viktig å til en diskusjon sammen med Avinor sin sjef og de andre etatslederne om hvordan vi får komplekse systemer til å fungere i samspill for å fremme utvikling og industrialisering.
Andreas Wahl modererte diskusjonen og fokuserte på myndighetenes samspill med industrien og i hvilken grad kan etatene bidra  til forretningsutvikling og implementering gjennom reguleringsmekanismer.

Takk for din deltakelse og vi gleder oss til neste års ITS Konferanse torsdagen den 12 mars 2020!

Andreas Wahl modererer diskusjion med Terje Moe Gustavsen, Kirsti Slotsvik, Dag Falk-Petersen, Einar Vik Arset (bilde ITS Norway)

Presentasjonene fra dagen er tilgjengelige her >>