ITS Norway er med og leverer prosjektsøknader

2 minutter
10. september 2020

Høsten er en hektisk periode når det gjelder prosjektsøknader.

ITS Norway har vært med å levere en søknad sammen med Sintef Ocean og Kystverket på Maritim ITS. Søknaden går ut på hvordan et overordnet Maritim ITS arkitektur harmoniserer med de forskjellige løsningene som finnes, mellom skip og havn, skip og skip og land og hav, blant annet.

Vi har også levert inn en EU-søknad som går på koordinering og synkronisering av trafikkstyring i alle moduser. Dette for å håndtere forskjellige krav og situasjoner når det gjelder optimal utnyttelse av transportnettverk og effektive multi-modale transporttjenester, både i landlige og urbane områder.

ITS Norway sin rolle i forskjellige prosjekter er f.eks. koordinering, disseminering og kommunikasjon. Vi håndterer også nettverksbiten.

Nå jobber vi med Green Deal, Green Aiports og Green Ports, så har du noen gode tanker – ta kontakt.