Rapport-698-Vegkart-for-arbeid-med-standardisering-av-ITS